Ptasiara z aleksandrettą obrożną

aleksandretta obrożna
data
miejsce
Papugarnia Ara w Kielcach
kraj
ptak
lądowy
rząd
autor zdjęcia
Joanna Burtnik

aleksandretta obrożna

Papugarnia Ara w Kielcach
dokładnośc GPS
dokładna